Skip to content

THE KEY TO PACKAGING

From your needs to our solutions.

RAZVOJNO RAZISKOVALNI ODDELEK

Z rastjo poslovanja in širitvijo podjetja smo l. 2014 ustanovili razvojno-raziskovalni (RR) oddelek. Vsled potreb podjetja in zahtev trga je njegov namen snovanje učinkovitih razvojnih rešitev. Z nenehnim optimiziranjem (u)porabe materialov, surovin in energije ter tehničnimi izboljšavami želimo svojim kupcem zagotoviti stroškovno ugodnejšo ter okolju prijaznejšo embalažo.

Znanje je dobrina, ki dolgoročno zagotavlja rast. Zato naš delovni proces določata osveščanje sodelavcev ter izmenjava znanja in izkušenj. Ustvarjalnost in inovativnost našega RR-oddelka sta usmerjeni v edinstvenost, ekonomičnost, funkcionalnost ter obstojnost naših, večkrat uporabnih (oz. multiway) embalaž.