Skip to content

THE KEY TO PACKAGING

From your needs to our solutions.

O NAS

Odgovorni poslovni partnerji

Temeljna naloga embalaže je kratkotrajne narave, saj mora pred vsem ščititi izdelek od proizvodnje do dejanske uporabe (doziranje izdelka, prevoz, redkeje shranjevanje). Tako predstavlja embalaža neizogibni dodatni strošek za proizvajalca in kupca. Še večje breme pa pomeni za okolje, saj takoj po prodaji izdelka, ki ga ščiti, postane odpadni material.

Naše poslanstvo in hkrati izziv je cenovno ugodna, neoporečno zaščitna in večkrat uporabna embalaža. Zavedamo se, da je cilj še daleč, čeprav smo to pot ubrali že davno, zato usmerjamo razvoj v nenehne proizvodne izboljšave. Z vse bolj razumno (u)porabo surovin, potrošnih materialov in energije prispevamo k zmanjševanju stroškov ter k vzajemni odgovornosti pri ravnanju z okoljem.

Enako usmeritev in brezpogojno spoštovanje kupca pričakujemo tudi od naših poslovnih partnerjev in dobaviteljev. Strokovni pristop k najzahtevnejšim projektom mora biti skupen dosežek z vzajemnim učinkom.

Marko Krmac, direktor