Skip to content

Digitalna transformacija podjetja K2PAK d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva na pandemijo Covid – 19.

Operacija obsega:

 • prenovo spletnega portala,
 • vgraditev aktivnega editorja,
 • vpeljava B2B poslovanja preko spletnih obrazcev,
 • vpeljava sistema CRM,
 • vzpostavitev centralnih šifrantov v sklopu Erp sistema,
 • vgraditev API vmesnikov med MES in ERP,
 • izgraditev nove baze podatkov,
 • vpeljava BI orodij in ureditev analitične baze podatkov za shranjevanje podatkov iz strojev,
 • vpeljava MS TEams,
 • vpeljava sistema MES Sinapro.IIOT,
 • digitalni dokumentarni sistem,
 • vzpostavitev centralnega digitalnega registra pogodb,
 • vpeljava CDO delovnega mesta,
 • izobraževanja za vpeljane sisteme,
 • nakup in vpeljava arhivskih medijev za cloud backup,
 • vpeljava sistemov za kritično restavriranje podatkov,
 • vpeljava digitalne platforme za povezavo strojev,
 • vpeljava MES sistema,
 • vizualizacija podatkov o zasedenosti proizvodnje,
 • avtomatizacija spremljanja proizvodnje.